Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

  • Ana Sayfa
  • Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Her maddenin kendine özel ve diğerlerinden ayıran özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler gözle görüleceği gibi bazı araçlar ile ölçülebilmektedir.

5. Sınıf 4. Ünite madde ve değişim içerisinde maddenin ayırt edici özellliklerini göreceğiz. Maddenin ayırt edici özellikleri olarak erime noktası, donma noktası ve kaynama noktalarını inceleyeceğiz.

Hal Değişim Sıcaklıkları

Maddeler katı, sıvı ve gaz hallerini ve bu haller arasında değişim olduğunu öğrenmiştik. Bu değişim her madde için farklı sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Her madde için farklı olan bu sıcaklıklara hal değişim sıcaklıkları denir.

Saf maddeler hal değişim sıcaklığına geldiğinde sıcaklık artış ve azalışı gerçekleşmez. Örneğin erimekte olan buz erime noktasına geldikten sonra sıcaklığı sabit kalmaktadır. Buzun tamamı su haline geçtikten sonra suyun sıcaklığı artacaktır.

Hal Değişimleri

1. Erime noktası

Buzun erimesi

– Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.

– Her maddenin belirli bir erime noktası bulunmaktadır. Yani erime noktası maddenin ayırt edici bir özelliğidir.

– Katı maddelerin erime sürecince sıcaklığı sabit kalmaktadır.

2. Donma noktası

– Saf bir maddenin donma noktası erime noktasına eşittir. Örneğin su 0 0C’de eriyor ise 0 0C’de donuyordur.

– Bazı maddelerin erime ve donma noktaları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Madde Erime/Donma noktası (°C)
Buz 0
Demir 1538
Bakır 1083
Civa Sıfırın altında 39
Kurşun 327

3. Kaynama noktası

– Saf bir sıvının kaynamaya başladığı sıcaklığa kaynama noktası denir.

– Buharlaşmanın en  fazla olduğu nokta kaynama noktasıdır.

– Kaynama sırasında sıcaklık sabit kalmaktadır.

Madde Kaynama noktası (°C)
Su 100
Aseton 56
Eter 35
Etil alkol 78
Naftalin 218

Isı-Sıcaklık Grafikleri

1. Isı alma grafiği

5. Sınıf Maddenin Isı Alma Grafiği

Yukarıda K maddesinin sıcaklığının 0’dan 50 dereceye kadar geçen zamandaki değişim verilmiştir. Bu grafikte başlangıça K maddesinin halini bilmemiz gerekmektedir. Eğer K maddesi katı ise 30 derecede erimekte, eğer K maddesi başlangıçta sıvı ise 30 derecede kaynamaktadır.

Saf maddeler erime ve kaynama gibi ısı alan hal değişimlerinde sıcaklığı sabit kalmaktadır. K maddesininde 30 santigratderecede sıcaklığı değişmediği için hal değiştirdiğini görmekteyiz.

2. Isı verme grafiği

5. Sınıf Maddenin Isı Verme Grafiği

Yukarıda başlangıçta 80 0C olan L maddesinin ısı kaybederek soğuması grafiği verilmiştir. L maddesi başlangıçta gaz halde ise 20 0C’de madde hal değiştirerek sıvı hale geçmiştir. Eğer L maddesi başlangıçta katı ise 20 0C’de hal değiştirerek katı hale geçmiştir.

Saf maddelerin yoğuşma ve donma gibi ısı veren hal değişimlerinde sıcaklık sabit kalmaktadır. L maddesinin 20 0C’de sıcaklığının sabit kalması bu sıcaklıkta hal değişimi gerçekleştiğini göstermektedir.

Sadece FEN – İnstagramdan Takip Edin

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri BENZER İÇERİKLER
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri YAPILAN YORUMLAR

    Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.