Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

  • Ana Sayfa
  • Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Her maddenin kendine özel ve diğerlerinden ayıran özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler gözle görüleceği gibi bazı araçlar ile ölçülebilmektedir.

5. Sınıf 4. Ünite madde ve değişim içerisinde maddenin ayırt edici özellliklerini göreceğiz. Maddenin ayırt edici özellikleri olarak erime noktası, donma noktası ve kaynama noktalarını inceleyeceğiz.

Hal Değişim Sıcaklıkları

Maddeler katı, sıvı ve gaz hallerini ve bu haller arasında değişim olduğunu öğrenmiştik. Bu değişim her madde için farklı sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Her madde için farklı olan bu sıcaklıklara hal değişim sıcaklıkları denir.

Saf maddeler hal değişim sıcaklığına geldiğinde sıcaklık artış ve azalışı gerçekleşmez. Örneğin erimekte olan buz erime noktasına geldikten sonra sıcaklığı sabit kalmaktadır. Buzun tamamı su haline geçtikten sonra suyun sıcaklığı artacaktır.

Hal Değişimleri

1. Erime noktası

Buzun erimesi

– Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.

– Her maddenin belirli bir erime noktası bulunmaktadır. Yani erime noktası maddenin ayırt edici bir özelliğidir.

– Katı maddelerin erime sürecince sıcaklığı sabit kalmaktadır.

2. Donma noktası

– Saf bir maddenin donma noktası erime noktasına eşittir. Örneğin su 0 0C’de eriyor ise 0 0C’de donuyordur.

– Bazı maddelerin erime ve donma noktaları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Madde Erime/Donma noktası (°C)
Buz 0
Demir 1538
Bakır 1083
Civa Sıfırın altında 39
Kurşun 327

3. Kaynama noktası

– Saf bir sıvının kaynamaya başladığı sıcaklığa kaynama noktası denir.

– Buharlaşmanın en  fazla olduğu nokta kaynama noktasıdır.

– Kaynama sırasında sıcaklık sabit kalmaktadır.

Madde Kaynama noktası (°C)
Su 100
Aseton 56
Eter 35
Etil alkol 78
Naftalin 218

Isı-Sıcaklık Grafikleri

1. Isı alma grafiği

 

 

2. Isı verme grafiği

 

Sadece FEN – İnstagramdan Takip Edin

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri BENZER İÇERİKLER
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri YAPILAN YORUMLAR

    Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.