8.sinif

LGS Fen Bilimleri Branş Deneme Sınavı 2022

2022/23 LGS Fen Bilimleri Branş Denemesi

 

2023 LGS sınavına hazırlıkta sizlere destek amaçlı hazırladığımız ücretsiz fen bilimleri branş denemesini indirebilirsiniz. Fen Bilimleri branş denememiz Asit ve bazlara kadar olan konuları kapsayan 20 sorudan oluşmaktadır.

LGS Fen Bilimleri Branş Deneme Sınavı İçerdiği Kazanımlar

 • F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
 • F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
 • F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
 • F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.
 • F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
 • F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
 • F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
 • F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
 • F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
 • F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
 • F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
 • F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.
 • F.8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
 • F.8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
 • F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
 • F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar
 • F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
 • F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
 • F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.
 • F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder
 • F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder
 • F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
 • F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar
 • F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
 • F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
 • F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

 

CEVAP ANAHTARI: https://www.instagram.com/sadecefencom/

Facebook Grup Sayfamız

LGS Fen Bilimleri Branş Deneme Sınavı 2022 BENZER İÇERİKLER
LGS Fen Bilimleri Branş Deneme Sınavı 2022 YAPILAN YORUMLAR