8. Sınıf Fen Bilimleri İlk Dönem Tekrar Denemesi

8. Sınıf Fen Bilimleri İlk Dönem Tekrar Denemesi

8. Sınıf İlk Dönem Tekrar Testi

8. sınıf fen bilimleri tekrar denemesi aşağıdaki konu ve kazanımları kapsamaktadır.

MEVSİMLERİN OLUŞUMU Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
DNA VE GENETİK KOD DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
KALITIM (ÇAPRAZLAMA) Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
DNA VE GENETİK KOD DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
ASİT VE BAZLAR Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
KALITIM (ÇAPRAZLAMA) Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
BİYOTEKNOLOJİ Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
MUTASYON Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞME Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
MUTASYON VE MODİFİKASYON Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
KİMYASAL TEPKİMELER Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
ADAPTASYON (ÇEVREYE UYUM) Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
SIVI BASINCI Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
KATI BASINCI Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
PERİYODİK SİSTEM Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
PERİYODİK SİSTEM Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
KATI BASINCI Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
ASİT VE BAZLAR Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
ASİT VE BAZLAR Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.

Dökümana Ulaşmak İçin Tıklayın

Cevap Anahtarı: 1)B 2)D 3)B 4)C 5)C 6)B 7)A 8)A 9)C 10)C 11)B 12)C 13)C 14)D 15)C 16)B 17)B 18)C 19)A 20)A
8. Sınıf Fen Bilimleri İlk Dönem Tekrar Denemesi YAPILAN YORUMLAR

  • 8. Sınıf Fen Bilimleri İlk Dönem Tekrar Denemesi – 2 | Fen Bilimleri Dersi Platformu – Sadece Fen
    2 yıl önce

    […] Diğer Tekrar Denemesine Ulaşmak İçin Tıklayın […]