Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı

Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı

 • Ana Sayfa
 • Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı

6. Sınıf – 4. Ünite Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı

Kütlesi ve hacmi olan her şeye Madde denir.

  • Bütün maddeler gözle göremediğimiz küçük taneciklerden oluşur.
  • Maddelerin farklı olması maddeyi oluşturan taneciklerin farklı olmasını sağlar.
  • Madde her ne kadar taneciklerden oluşmuş olsa da bu tanecikler arasında belirli boşluklar vardır.
  • Maddelerin tanecikleri sürekli hareket halindedir. Titreşim hareketi, dönme hareketi ve öteleme hareketi yaparlar.

Titreşim Hareketi: Taneciklerin buluğunu konumları değiştirmeden yaptığı harekettir.

Dönme Hareketi: Kendi etrafında yaptığı harekettir.

Öteleme Hareketi: Taneciklerin birbiri üzerinde kayarak yaptıkları yer değiştirme hareketidir.

Maddelerin Katı Hali

sadecefen konu anlatımları

 • Belirli bir şekli vardır.
 • Belirli bir hacmi vardır.
 • Maddenin en düzenli halidir.
 • Taneciklerin sahip olduğu enerji azdır.
 • Tanecikler birbirine çok yakın ve temas halindedir.
 • Katıların tanecikler arasındaki boşluk çok az olduğu için sıkıştırılamaz.
 • Tanecikler arasındaki boşluk çok azdır.
 • Tanecikler sık ve düzenlidir.
 • Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.

 

Maddelerin Sıvı Hali

sadecefen konu anlatımları

 • Katılara göre daha az düzenli, gazlara göre daha düzenli bir haldedir.
 • Tanecikler düzensizdir.
 • Tanecikler birbirine temas halindedir.
 • Taneciklerinin sahip olduğu enerji gazlara göre az, katılara göre fazladır.
 • Belirli bir hacmi vardır.
 • Belirli bir şekli yoktur, bulundukları kabın şeklini alır.
 • Tanecikler arası boşluk katılara göre fazla, gazlara göre azdır.
 • Sıvıların tanecikleri arasındaki boşluk katılara bir miktar fazladır. Bundan dolayı sıvılar birazcık sıkıştırılabilir ancak bu miktar çok az olduğu için sıvılar sıkıştırılamaz olarak kabul edilir.
 • Tanecikleri titreşim, öteleme, birbiri üzerinden kayarak dönme hareketi yaparlar.

 

Maddelerin Gaz Hali

sadecefen konu anlatımları

 • Su buharı, oksijen, karbondioksit gibi maddeler gaz maddelere örnektir.
 • Taneciklerinin sahip olduğu enerji fazladır.
 • Gazların tanecikler arasındaki boşluk çok fazla olduğu için sıkıştırılabilir.
 • Tanecikler arasında boşluk fazladır. Tanecikler birbirinden bağımsız haldedir.
 • Maddenin en düzensiz halidir.
 • Belirli bir hacmi yoktur.
 • Belirli bir şekli yoktur.
 • Tanecikler çok düzensizdir.
 • Tanecikleri titreşim, öteleme, dönme hareketi yaparlar.

 

 

Hal Değişimleri

Erime:

Erime hal değişimi

 

 • Dışarıdan ısı alan katı maddelerin sıvı hâle geçmesi erime olarak adlandırılır.
 • Eriyerek katı hâlden sıvı hâle geçen maddelerin tanecikleri süratlenir, tanecikler titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
 • Ayrıca tanecikler arası boşluklar da artar. Böylece madde, akışkanlık özelliği kazanır.

 

Donma:

Donma - Hal değişimi

 

 • Dışarıya ısı veren sıvı maddelerin katı hâle geçmesi donma olarak adlandırılır.
 • Donarak sıvı hâlden katı hâle geçen maddelerin tanecikleri yavaşlar ve taneciklerin arasındaki boşluklar azalır.
 • Tanecikler sadece titreşim hareketi yapabilecek duruma gelir.
 • Dönme ve öteleme hareketi yapamayan tanecikler, akışkanlık özelliklerini kaybeder.

 

Buharlaşma:

Buharlaşma hal değişimi

 

 • Dışarıdan ısı alan sıvı maddelerin gaz hâle geçmesi buharlaşma olarak adlandırılır.
 • Buharlaşarak sıvı hâlden gaz hâline geçen maddelerin tanecikleri hızlanır.
 • Tanecikler, aralarındaki boşluk arttığı için birbirinden bağımsız şekilde ve her yönde hareket edebilecek duruma gelir.

 

Yoğuşma:

Yoğuşma - Hal değişimi

 

 • Dışarıya ısı veren gaz maddelerin sıvı hâle geçmesi yoğuşma (yoğunlaşma) olarak adlandırılır.
 • Yoğuşarak gaz hâlinden sıvı hâle geçen maddelerin tanecikleri yavaşlar ve taneciklerin arasındaki boşluklar azalır.  Böylece tanecikler, birbirinden bağımsız hareket edebilme özelliklerini kaybeder.

https://www.sadecefen.com/

Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı BENZER İÇERİKLER
Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı YAPILAN YORUMLAR

  Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.