6. Sınıf Fen Bilimleri Yazıları

6. Sınıf Sürat Problemleri ve Grafikleri Çalışma Kağıdı

6. Sınıf Sürat Problemleri ve Grafikleri Çalışma Kağıdı

Dosya pdf formatındadır.

Konu / Kavramlar: Yol, zaman, sürat ve birimleri, sabit süratli hareketin yol-zaman ve sürat-zaman grafikleri
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
a. Sürat birimleri olarak metre/saniye (m/sn.) ve kilometre/saat (km/sa.) dikkate alınır.b. Yer değiştirme ve hız kavramlarına girilmez.
c. Matematiksel bağıntılara girilmez.
ç. Birim dönüştürme yaptırılmaz.
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.

CEVAP ANAHTARI

6. Sınıf Sürat Problemleri ve Grafikleri Çalışma Kağıdı YAPILAN YORUMLAR